สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC)

By FOREX101.NET 1.5k Views 1 Min Read

CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสาธารณะอิสระที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลตลาดบริการด้านการลงทุนและธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่สามารถโอนได้ซึ่งดำเนินการในสาธารณรัฐไซปรัส

ภารกิจของ CySEC คือการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองนักลงทุนและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ที่ดี

cysec-office

Office Address
19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia, Cyprus

Telephone: +357 22506819
Fax: +357 22506700

Postal Address
P.O BOX 24996
1306 Nicosia

Email
cytbor@cysec.gov.cy

CySEC – https://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/

TAGGED:
Share This Article