ป้ายกำกับ: การกำกับดูแล

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)

ASIC ชื่อเต็ม Australian Securities and Investments Commission คือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดและบริการทางการเงิ…

FOREX101.NET FOREX101.NET