ป้ายกำกับ: license

NFA – National Futures Association

NFA - National Futures Association National Futures Association (NFA) เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา NFA มุ่ง…

FOREX101.NET FOREX101.NET

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)

ASIC ชื่อเต็ม Australian Securities and Investments Commission คือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตลาดและบริการทางการเงิ…

FOREX101.NET FOREX101.NET